San Juan, Lockhart, Any Desert : Unit Profile

Historical Draw Odds

San Juan, Lockhart | Any | Desert | Resident
San Juan, Lockhart | Any | Desert | Non-Resident

Historical Application Data

San Juan, Lockhart | Any | Desert | Resident
San Juan, Lockhart | Any | Desert | Non-Resident

Historical Harvest Stats

San Juan, Lockhart | Any | Desert