Kaiparowits, West, Any Desert : Unit Profile

Historical Draw Odds

Kaiparowits, West | Any | Desert | Resident
Kaiparowits, West | Any | Desert | Non-Resident

Historical Application Data

Kaiparowits, West | Any | Desert | Resident
Kaiparowits, West | Any | Desert | Non-Resident

Historical Harvest Stats

Kaiparowits, West | Any | Desert